• Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Arkitektur
  Hyfer
  Fakultet for arkitektur og design
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Arkitektur
  Fakultet for arkitektur og design
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Fakultet for arkitektur og design
  Arkitektur
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  Fakultet for arkitektur og design
  AD
  Hyfer
  Arkitektur
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Fakultet for arkitektur og design
  Arkitektur
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Fakultet for arkitektur og design
  Arkitektur
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  Fakultet for arkitektur og design
  AD
  Arkitektur
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
  Amanda Schrøder
  AD
  Fakultet for arkitektur og design
  Arkitektur
  Hyfer
  Førsteårsstudenter ved arkitektur bygger små rom i tre som første prosjekt på studiet. Rommene skal skape romslige opplevelser hvor man kan klatre i, sitte på, ta på, se på og oppleve rommene for seg selv og i sammenheng med hverandre. Prosjektet er i samarbeid med vitenskapsfestivalen Hyfer hvor to av rommene skal stå på Kalvskinnet under festivalen.
 • Norsk havteknologisenter
  norsk havteknologisenter
  havteknologi
  marin
  tyholt
  basseng
  marintek
  ocean space centre
  oceanspacecenter
  Norsk havteknologisenter
 • Norsk havteknologisenter
  norsk havteknologisenter
  havteknologi
  marin
  tyholt
  basseng
  marintek
  ocean space centre
  oceanspacecenter
  Norsk havteknologisenter
 • Norsk havteknologisenter
  norsk havteknologisenter
  havteknologi
  marin
  tyholt
  basseng
  marintek
  ocean space centre
  oceanspacecenter
  Norsk havteknologisenter
 • Norsk Havteknologisenter. Illustrasjon: Link Arkitektur / Statsbygg
  norsk havteknologisenter
  ocean space center
  ocean space centre
  oceanspacecenter
  tyholt
  marintek
  Norsk Havteknologisenter. Illustrasjon: Link Arkitektur / Statsbygg
 • Norsk Havteknologisenter. Illustrasjon: Link Arkitektur / Statsbygg
  norsk havteknologisenter
  ocean space center
  ocean space centre
  oceanspacecenter
  tyholt
  marintek
  Norsk Havteknologisenter. Illustrasjon: Link Arkitektur / Statsbygg
 • Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Snøhetta/Statsbygg
  Norsk havteknologisenter
  ocean space centre
  tyholt
  oceanspacecentre
  norskhavteknologisenter
  marintek
  Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Snøhetta/Statsbygg
 • Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg
  Norsk havteknologisenter
  ocean space center
  ocean space centre
  norskhavteknologisenter
  Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg
 • Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg
  Norsk havteknologisenter
  ocean space center
  ocean space centre
  norskhavteknologisenter
  Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg
 • Det nye Sundebygget ble åpnet høsten 2022.
  Morten Hjertø
  Campus
  Sundebygget
  Ålesund
  bygg
  Det nye Sundebygget ble åpnet høsten 2022.
 • Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg
  Norsk havteknologisenter
  ocean space center
  ocean space centre
  norskhavteknologisenter
  Illustrasjonsbilder av Norsk havteknologisenter fra Link arkitektur/Statsbygg