• Fra venstre: Arild Helseth, SINTEF, Ole Gunnar Dahlhaug, NTNU, Energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, NTNU, Mette Bjørndal, NHH, og Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
  Thomas Keilman
  fme
  energi
  hydrocen
  renewhydro
  Fra venstre: Arild Helseth, SINTEF, Ole Gunnar Dahlhaug, NTNU, Energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, NTNU, Mette Bjørndal, NHH, og Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
 • Energiminister Terje Aasland. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
  Thomas Keilman
  fme
  energi
  hydrocen
  zeme
  renewhydro
  fmebattery
  Energiminister Terje Aasland. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
 • Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
  Thomas Keilman
  fme
  energi
  hydrocen
  zeme
  fmebattery
  Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
 • Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
  Thomas Keilman
  fme
  energi
  zeme
  hydrocen
  renewhydro
  fmebattery
  Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
 • Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  FME HydroCen
  HydroCen
  Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  FME HydroCen
  HydroCen
  Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. På bildene: Jonas Bergmann-Paulsen, Nils Solheim Smith, Vebjørn Opsanger (NINA), Olivia Simmons (NINA). Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. På bildene: Jonas Bergmann-Paulsen, Nils Solheim Smith, Vebjørn Opsanger (NINA), Olivia Simmons (NINA). Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. På bildene: Jonas Bergmann-Paulsen, Nils Solheim Smith, Vebjørn Opsanger (NINA), Olivia Simmons (NINA). Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Bilder fra stand på Forskningstorget 2023, med FME HydroCen. På bildene: Jonas Bergmann-Paulsen, Nils Solheim Smith, Vebjørn Opsanger (NINA), Olivia Simmons (NINA). Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  hydrocen
  Besøk av olje- og energiminister mandag 16.10.2023, til FME HydroCen og Vannkraftlaboratoriet. På bildene er olje- og energiminister Terje Aasland, Liv Randi Hultgreen, Ole Gunnar Dahlhaug, Arne Nysveen (Elkraft) og Ludvik Kuhn (DeGas).Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • EPT Day 2022, on 1st of December 2022 in Kjl1, Kjelhuset. Liv Randi Hultgreen, Director of FME HydroCen.
  Maren Agdestein
  eptday
  eptday2022
  EPT Day 2022, on 1st of December 2022 in Kjl1, Kjelhuset. Liv Randi Hultgreen, Director of FME HydroCen.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021. I midten står Nils Rüther og Elena Pummer.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021. I midten står Nils Rüther og Elena Pummer.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
 • Igor Iliev (PhD-HydroCen) Gro Langleite (masterstudent) og Johannes Kverno (Masterstudent og Phd) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet. Foto fra 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Igor Iliev (PhD-HydroCen) Gro Langleite (masterstudent) og Johannes Kverno (Masterstudent og Phd) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet. Foto fra 2021.
 • Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
 • Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
 • Gro (masterstudent) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Gro (masterstudent) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet.
 • Portrettfoto av Liv Randi Hultgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  liv randi hultgreen
  Portrettfoto av Liv Randi Hultgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU