• EPT Day 2022, on 1st of December 2022 in Kjl1, Kjelhuset. Liv Randi Hultgreen, Director of FME HydroCen.
  Maren Agdestein
  eptday
  eptday2022
  EPT Day 2022, on 1st of December 2022 in Kjl1, Kjelhuset. Liv Randi Hultgreen, Director of FME HydroCen.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021. I midten står Nils Rüther og Elena Pummer.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021. I midten står Nils Rüther og Elena Pummer.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
 • Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  vannkraft
  Bilder fra Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Modell av et vannmagasin. 2021.
 • Igor Iliev (PhD-HydroCen) Gro Langleite (masterstudent) og Johannes Kverno (Masterstudent og Phd) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet. Foto fra 2021.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Igor Iliev (PhD-HydroCen) Gro Langleite (masterstudent) og Johannes Kverno (Masterstudent og Phd) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet. Foto fra 2021.
 • Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
 • Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Vera Gütle (Masterstud.) Ph.D.-kandidat Wolf Ludwig Kuhn gjør forsøk i prosjektet DeGas i Vannkraftlaboratoriet. Eksperimentene viser at ultralyd kan brukes til å redusere gassovermetning i elva nedstrøms vannkraftverket. Luftboblene kan føre til dykkersyke hos laks og skade livet i elva, og det kan være et problem i kraftverk over hele Norge.
 • Gro (masterstudent) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  ept_highlights
  ept
  Vannkraftlaboratoriet
  Gro (masterstudent) tester et nytt turbindesign i vannkraftlaben. Turbinen skal «skifte gir» for å kunne operere optimalt også på variabel hastighet.
 • Portrettfoto av Liv Randi Hultgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  liv randi hultgreen
  Portrettfoto av Liv Randi Hultgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Liv Randi Hulgreen ved FME HydroCen og NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Jonas Bergmann-Paulsen ved FME HydroCen og institutt for energi- og prosessteknikk, juli 2019. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  hydrocen
  Portrettfoto av Jonas Bergmann-Paulsen ved FME HydroCen og institutt for energi- og prosessteknikk, juli 2019. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Bilde fra Vannkraftlaboratoriet i 2017. Francisturbin.
  Juliet Landrø
  vannkraftlaboratoriet
  turbin
  francisturbin
  ept
  hydrocen
  ept_highlights
  Bilde fra Vannkraftlaboratoriet i 2017. Francisturbin.
 • Hydropower High Level Meeting på Hotell Brittania.
  Lars Robert Bang
  HydroCen
  U.S. Department of Energy
  Olje- og energidepartementet
  Hydropower High Level Meeting på Hotell Brittania.
 • HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
 • HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
 • HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
 • HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  HydroCen skal bruke Nea-vassdraget i Trøndelag som demovassdrag/casestudie for å forske bredt på miljøkonsekvenser i innlandsvassdrag. Dette er en utvidelse av miljødesign som ble utviklet i FME CEDREN. Forskninga i Nea-vassdraget er i samarbeid med Statkraft. Foto: Juliet Landrø/HydroCen
 • På Roskrepp kraftstasjon i Sirdal.
  Juliet Landrø
  hydrocen
  På Roskrepp kraftstasjon i Sirdal.
 • Kraftlinje ved Roskrepp kraftstasjon i Sirdal. Foto: Juliet Landrø
  Juliet Landrø
  hydrocen
  Kraftlinje ved Roskrepp kraftstasjon i Sirdal. Foto: Juliet Landrø
 • Foto: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  Foto: Juliet Landrø/HydroCen
 • Roskrepp is a case study for HydroCen to research upgrading traditional power plants to flexible pump power plants. Photo: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  Roskrepp is a case study for HydroCen to research upgrading traditional power plants to flexible pump power plants. Photo: Juliet Landrø/HydroCen
 • PhD Bibek Neupane and Professor Krishna Panthi. På Roskrepp kraftstasjon i Sirdal. Photo: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  PhD Bibek Neupane and Professor Krishna Panthi. På Roskrepp kraftstasjon i Sirdal. Photo: Juliet Landrø/HydroCen
 • Photo: Juliet Landrø/HydroCen
  Juliet Landrø
  hydrocen
  Photo: Juliet Landrø/HydroCen