• Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  Ansatt ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 28.februar 2024. Av Maren Agdestein/NTNU
 • Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  FME HydroCen
  HydroCen
  Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
  Juliet Landrø
  ept
  FME HydroCen
  HydroCen
  Stipendiat Gabriele Gaiti i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Juliet Landrø/FME HydroCen
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Sivilingeniør
  Byggingeniør
  veg
  transport
  geomatikk
  laboratorium
  Ingeniør
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Byggingeniør
  Sivilingeniør
  Laboratorium
  veg
  transport
  geomatikk
  Ingeniør
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Gei Mogen
  sivilingeniør
  Ingeniør
  Byggingeniør
  veg
  transport
  geomatikk
  Laboratorium
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Byggingeniør
  sivilingeniør
  Ingeniør
  Transport
  geomatikk
  Sivilingeniør
  veg
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Byggingeniør
  sivilingeniør
  veg
  geomatikk
  transport
  teknologi
  ingeniør
  studenter
  laboratorium
  undervisning
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Byggingeniør
  sivilingeniør
  Ingeniør
  veg
  transport
  geomatikk
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
  Geir Mogen
  Coastal and marine engineering
  Future Ports and Waterways
  Costal Enviromental Engineering
  Shore Management
  Master
  Erasmus Mundus
  Engineer
  At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
 • At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
  Geir Mogen
  Coastal and marine engineering
  Future Ports and Waterways
  Costal Enviromental Engineering
  Shore Management
  Master
  Erasmus Mundus
  Engineer
  At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
 • At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
  Geir Mogen
  Coastal and marine engineering
  Future Ports and Waterways
  Costal Enviromental Engineering
  Shore Management
  Engineer
  Master
  Erasmus Mundus
  At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
 • At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
  Geir Mogen
  Coastal and marine engineering
  Future Ports and Waterways
  Costal Enviromental Engineering
  Shore Management
  Master
  Erasmus Mundus
  Engineer
  At MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+), there is a good study environment.
 • Inspirational teaching in Geotechnics and Geohazards.
  Geir Mogen
  geohazard prediction
  geotechnics
  build safely
  master
  Engineer
  Inspirational teaching in Geotechnics and Geohazards.