• Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
  MA ORTIZ
  professor
  bærekraft
  Emil
  Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
 • Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
  MA ORTIZ
  Professor
  Annik Magerholm Fet
  Emil
  Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
 • MA ORTIZ
  Professor
  Emil
 • Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
  MA ORTIZ
  professor
  bærekraft
  Emil
  Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
 • Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
  Kristin Støylen
  professor
  bærekraft
  Viserektor ved NTNU i Ålesund i perioden 2017 til og med 2022.
 • Børge Sandnes
  ålesund
  magerholm
 • Børge Sandnes
  ålesund
 • Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
  Thor Nielsen
  doktorpromosjon 2018
  doktorpromosjon 16 mars 2018
  Doktorpromosjon
  Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
 • Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
  Thor Nielsen
  doktorpromosjon 2018
  doktorpromosjon 16 mars 2018
  Doktorpromosjon
  Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
 • Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
  Thor Nielsen
  doktorpromosjon 2018
  doktorpromosjon 16 mars 2018
  Doktorpromosjon
  Trondheim 16.03.2018: NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningens aula på Gløshaugen. Nye doktorer kreeres, æresdoktor utnevnes og ærespris utdeles. Fra venstre foran: Dekan Carl Shetelig, dekan Björn Gustafsson, prodekan for forskning og forskerutdanning Ingelin Steinsland, instituttleder Toril Aalberg, viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for utdanning Anne Borg, æresprisvinner Rune Fløisbonn, rektor Gunnar Bovim, dr.h.c. Professor Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva, prorektor for forskning Bjarne Foss, dekan Anne Kristine Børresen, prodekan for masterutdanning Leif Rune Hellevik, dekan Monica Rolfsen, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen, dekan Øyvind Weiby Gregersen Foto: Thor Nielsen/NTNU
 • Viserektor Annik Magerholm Fet Foto: Børge Sandnes/NTNU
  Børge Sandnes
  immatrikulering ålesund 2020
  immatrikulering 2020
  Immatrikulering
  Viserektor Annik Magerholm Fet Foto: Børge Sandnes/NTNU
 • Viserektor Annik Magerholm Fet Foto: Børge Sandnes/NTNU
  Børge Sandnes
  immatrikulering ålesund 2020
  immatrikulering 2020
  Immatrikulering
  Viserektor Annik Magerholm Fet Foto: Børge Sandnes/NTNU