• Profilbilde av Solveig Kirsti Grudt, instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.
  ledelse
  MH
  Mogen-2021
  Fakultetsledelsen-MH
  Profilbilde av Solveig Kirsti Grudt, instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.
 • Profilbilde av Bjarne Foss, instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.
  Geir Mogen
  ledelse
  MH
  Mogen-2021
  Fakultetsledelsen-MH
  Profilbilde av Bjarne Foss, instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.
 • Portrettfoto av Ole Gunnar Dahlhaug, ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  iv
  Portrettfoto av Ole Gunnar Dahlhaug, ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Ole Gunnar Dahlhaug, ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  iv
  Portrettfoto av Ole Gunnar Dahlhaug, ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk, 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Romain Billy ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  iv
  Portrettfoto av Romain Billy ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Steven Boles ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  iv
  Portrettfoto av Steven Boles ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
 • Portrettfoto av Aksel Ånestad ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU
  Maren Agdestein
  ept
  iv
  Portrettfoto av Aksel Ånestad ved NTNU - energi- og prosessteknikk, tatt 3. desember 2021. Foto: Maren Agdestein/NTNU