• Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, maskiningeniør, ved NTNU i Gjøvik, jobber i laboratoriet hvor de utfører oppgaver på en CNC-maskin. Dreiing av sjakkbrikke i CNC-maskin.
  Erik Hansen
  studenter
  maskiningeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  ingeniør
  laboratorium
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, maskiningeniør, ved NTNU i Gjøvik, jobber i laboratoriet hvor de utfører oppgaver på en CNC-maskin. Dreiing av sjakkbrikke i CNC-maskin.
 • Lysende tastatur og kontrollknapper på et ultralydapparat, 2023
  ultralyd
  CIUS
  ultrasound
  ultralydapparat
  ultrasound machine
  Lysende tastatur og kontrollknapper på et ultralydapparat, 2023
 • Turbine models at NTNU Norwegian Hydropower
  Gry Karin Stimo
  turbin
  hydripoer
  nynu
  iv
  ept
  Turbine models at NTNU Norwegian Hydropower
 • Turbine models at NTNU Norwegian Hydropower
  Gry Karin Stimo
  turbin
  hydripoer
  nynu
  iv
  ept
  Turbine models at NTNU Norwegian Hydropower
 • Varmelagrende koker
  solenergi
  iv
  ept
  ntnu
  Varmelagrende koker
 • Varmelagrende koker
  solenergi
  iv
  ept
  ntnu
  Varmelagrende koker
 • Varmelagrende koker
  solenergi
  iv
  ept
  ntnu
  Varmelagrende koker
 • Solar concentrator in solar simulator lab, 2016
  Gry Karin Stimo
  solenergi
  ntnu
  iv
  ept
  solar simulator lab
  Solar concentrator in solar simulator lab, 2016
 • Solar concentrator in solar simulator lab, 2016
  Gry Karin Stimo
  solenergi
  ntnu
  iv
  ept
  solar simulator lab
  Solar concentrator in solar simulator lab, 2016
 • Modell av separator, 2015
  Maren Agdestein
  modell
  separator
  ntnu
  iv
  ept
  Modell av separator, 2015
 • "Stålsvampen" i Lynx-separatoren består av et komplekst nettverk av metall, ikke ulikt en stiv stålskrubb man bruker til oppvasken.
  Maren Agdestein
  Stålskrubb
  ntnu
  iv
  ept
  seperator
  "Stålsvampen" i Lynx-separatoren består av et komplekst nettverk av metall, ikke ulikt en stiv stålskrubb man bruker til oppvasken.
 • utstilling
  ntnu
  iv
  ept
 • En eldre strømningsmåler fra arkivene i Varmetekniske laboratorier: Pitotrøret brukes til å måle trykkforskjellen mellom gass og væske som strømmer, og stillestående gass og væske. Fra denne verdien kan en regne ut strømningshastigheten.
  Maren Agdestein
  Pitotrør
  strømningsmåler
  varmeteknisk laboratorier
  En eldre strømningsmåler fra arkivene i Varmetekniske laboratorier: Pitotrøret brukes til å måle trykkforskjellen mellom gass og væske som strømmer, og stillestående gass og væske. Fra denne verdien kan en regne ut strømningshastigheten.
 • Forskningsgruppa IndEcol forsker på bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser.
  Geir Mogen
  Industry Ecology
  iv
  ept
  Forskningsgruppa IndEcol forsker på bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser.
 • Illustrasjonsbilde.
  Felix Seifert
  illustrasjon
  kvinne
  skjerm
  data
  Illustrasjonsbilde.
 • Illustrasjonsbilde.
  Felix Seifert
  illustrasjon
  kvinne
  skjerm
  data
  Illustrasjonsbilde.
 • Campus Dragvoll en solskinnsdag i mai.
  Felix Seifert
  bygg
  areal
  campus
  dragvoll
  bygning
  skilt
  parkering
  apcoa
  avgift
  Campus Dragvoll en solskinnsdag i mai.
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
 • Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/
  Henrik Moe Arnesen
  robot
  robotkrig
  omega
  omega verksted
  verksted
  Omega Verksted holder årlig arrangementet robotkrig. Studenter og foreninger produserer sin egen robot for en heftig kamp. Se mer på: https://www.omegav.ntnu.no/