Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
  Sølvi W. Normannsen
  Forskning
  Teknologi
  Nanoteknologi
  Aluminium
  Materialforskning
  TEM
  Aluminiumslegeringer
  SFI CASA
  doktorgrad
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21 PUBLISERT i SFI CASA´s årsberetning 2019
  Sølvi W. Normannsen
  nano
  simulering
  TEM
  SFI CASA
  doktorgrad
  Nanoskala
  aluminiumslegeringer
  aluminium
  materialer
  Transmission Electron Microscopy
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21 PUBLISERT i SFI CASA´s årsberetning 2019
 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
  Sølvi W. Normannsen
  nano
  simulering
  TEM
  Transmisjonsmikroskop
  Nanoskala
  aluminium
  aluminiumslegeringer
  forskning
  doktorgrad
  SFI CASA
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
 • 190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020. PUBLISERT i SFI CASA´s årsrapport 2019
  Sølvi W. Normannsen
  Termoplast
  Fiberforsterket
  polymer
  glassfiber
  Polymer
  Simulering
  datamodeller
  190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020. PUBLISERT i SFI CASA´s årsrapport 2019
 • 190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020.
  Sølvi W. Normannsen
  Termoplast
  Fiberforsterket polymer
  Simulering
  datamodeller
  glassfiber
  polymer
  forskning
  SFI CASA
  190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020.
 • 20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´ Årsrapport 2019.
  Sølvi W. Normannsen
  PhD
  SFI CASA
  Gold Sputtering
  Metaller
  Stål
  Forskning
  materialer
  SIMLab
  DIC
  SEM
  Gull
  mikromekanisk
  modellering
  materialteknologi
  20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´ Årsrapport 2019.
 • 20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´s Årsrapport 2019
  Sølvi W. Normannsen
  PhD
  SFI CASA
  Gold Sputtering
  Metaller
  Stål
  Forskning
  materialer
  SIMLab
  DIC
  SEM
  materialteknologi
  mikromekanikk
  modellering
  20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´s Årsrapport 2019
 • 20190813, NTNU TRONDHEIM. Bjørn Håkon Frodal forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA 8 oktober 2019. Tittel: «micromechanical modelling of ductile fracture in aluminium alloys». Ansatt som post doc i Toppforsk-prosjektet FractAl, et parallellprosjekt til SFI CASA (2019-2021). PUBLISERT i SFI CASA´s årsmelding 2019 (shv)
  Sølvi W. Normannsen
  Post Doc
  SFI CASA
  Forsker
  Aluminium
  legeringer
  duktile brudd
  FractAL
  20190813, NTNU TRONDHEIM. Bjørn Håkon Frodal forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA 8 oktober 2019. Tittel: «micromechanical modelling of ductile fracture in aluminium alloys». Ansatt som post doc i Toppforsk-prosjektet FractAl, et parallellprosjekt til SFI CASA (2019-2021). PUBLISERT i SFI CASA´s årsmelding 2019 (shv)