• Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven. Konsentrert jobbing med bacheloroppgaven.
  Erik Hansen
  student
  byggingeniør
  3-årig ingeniør
  bacheloroppgave
  ingeniør
  teknologi
  studenter
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven. Konsentrert jobbing med bacheloroppgaven.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven. Byggingeniørstudent viser beregninger
  Erik Hansen
  student
  byggingeniør
  3-årig ingeniør
  bacheloroppgave
  ingeniør
  teknologi
  studenter
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven. Byggingeniørstudent viser beregninger
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven.
  Erik Hansen
  student
  byggingeniør
  3-årig ingeniør
  bacheloroppgave
  ingeniør
  teknologi
  studenter
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven.
  Erik Hansen
  student
  byggingeniør
  3-årig ingeniør
  bacheloroppgave
  ingeniør
  teknologi
  studenter
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, byggingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studenter samarbeider om bacheloroppgaven.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student på fornybar energi med seriekoblede solceller der hun måler spenning og strøm.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student på fornybar energi med seriekoblede solceller der hun måler spenning og strøm.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet.Forsøk der det utføres målinger på et solpanel bestående av fire solceller.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet.Forsøk der det utføres målinger på et solpanel bestående av fire solceller.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Skriver inn verdier fra måleutstyret.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Skriver inn verdier fra måleutstyret.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student ved fornybar energi løser oppgave om måling av verdier fra mini solceller.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student ved fornybar energi løser oppgave om måling av verdier fra mini solceller.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Måler effekt av lampe som lyser på solceller.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Måler effekt av lampe som lyser på solceller.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Solpanel bestående av fire solceller.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Solpanel bestående av fire solceller.
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Leser av verdier på måleutstyr..
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Leser av verdier på måleutstyr..
 • Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student ved fornybar energi løser oppgave om måling av verdier fra mini solceller.
  Erik Hansen
  student
  Fornybar energi
  ingeniør
  studier
  solceller
  teknologi
  bærekraft
  Student på 3-årig bachelor i ingeniørfag, fornybar energi, ved NTNU i Gjøvik. Forsøk med ulike instrumenter i laboratoriet. Student ved fornybar energi løser oppgave om måling av verdier fra mini solceller.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene i læringsarealer. Samarbeid mellom studenter på geomatikkingeniør
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene i læringsarealer. Samarbeid mellom studenter på geomatikkingeniør
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Student på geomatikkingeniør jobber med digital modell.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Student på geomatikkingeniør jobber med digital modell.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Studenter ved geomatikkingeniør som måler GNSS.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Studenter ved geomatikkingeniør som måler GNSS.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Totalstasjon som gir nøyaktig måling av avstand og vinkler.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Totalstasjon som gir nøyaktig måling av avstand og vinkler.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Geomatikkingeniørstudenter som måler.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Geomatikkingeniørstudenter som måler.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Student på geomatikkingeniør jobber med digital modell.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Student på geomatikkingeniør jobber med digital modell.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Måling med GNSS.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Måling med GNSS.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Totalstasjon som gir nøyaktig måling av avstand og vinkler.
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Totalstasjon som gir nøyaktig måling av avstand og vinkler.
 • Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Måling med GNSS på geomatikkingeniør
  Erik Hansen
  Geomatikk
  Geomatikkingeniør
  Ingeniør
  3-årig bachelor i ingeniørfag
  feltarbeid
  læringsareal
  Studenter på 3-årig bachelor i ingeniørfag, geomatikkingeniør, ved NTNU i Gjøvik. Studentene jobber i felt med landmåling. Måling med GNSS på geomatikkingeniør