Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

 • Portrett av Francesco Di Sabatino sept 2020.
  Maren Agdestein
  ept
  institutt for energi- og prosessteknikk
  Portrett av Francesco Di Sabatino sept 2020.
 • Susanne Thomesen, stipendiat i Toppforskprosjektet FractAl som handler om handler om mikrostruktur-basert modellering av duktilt brudd i aluminium. Disputerte i november 2019. Postdoc i SFI CASA.
  Sølvi W. Normannsen
  FractAl
  Aluminium
  Susanne Thomesen
  modellering
  Simulering
  Susanne Thomesen, stipendiat i Toppforskprosjektet FractAl som handler om handler om mikrostruktur-basert modellering av duktilt brudd i aluminium. Disputerte i november 2019. Postdoc i SFI CASA.
 • Karoline Osnes. Stipendiat i SFI CASA. Forsker på glass utsatt for ekstreme belastninger. Forsvarte doktorgrad november 2019. Postdoc i SFI CASA.
  Sølvi W. Normannsen
  Karoline Osnes
  Glass
  Modellering
  Simulering
  SFI CASA
  SIMLab
  Karoline Osnes. Stipendiat i SFI CASA. Forsker på glass utsatt for ekstreme belastninger. Forsvarte doktorgrad november 2019. Postdoc i SFI CASA.
 • Matthias Reil, stipendiat i SFI CASA fra 2016-2019. Forsker på komponenter i stål og aluminium festet sammen med lim og selvborende nagler og oppføresel under ekstrem belastning.
  Sølvi W. Normannsen
  Matthias Reil
  BMW
  stål
  Aluminium
  krasjsimulering
  modellering
  komponenter
  Matthias Reil, stipendiat i SFI CASA fra 2016-2019. Forsker på komponenter i stål og aluminium festet sammen med lim og selvborende nagler og oppføresel under ekstrem belastning.
 • Matthias Reil, stipendiat i SFI CASA fra 2016-2019. Forsker på kombinerte komponenter i stål og aluminium under ekstrem belastning.
  Sølvi W. Normannsen
  Krasjsimulering
  stål
  aluminium
  modellering
  simulering
  SFI CASA
  Matthias Reil
  BMW
  Matthias Reil, stipendiat i SFI CASA fra 2016-2019. Forsker på kombinerte komponenter i stål og aluminium under ekstrem belastning.
 • Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
  Sissel Basso
  First Lego League
  IKT
  Robot
  studentrekruttering
  Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
 • Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
  Sissel Basso
  First Lego League
  IKT
  Robot
  studentrekruttering
  Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
 • Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
  Sissel Basso
  First Lego League
  IKT
  Robot
  studentrekruttering
  Bilder fra First Lego League, arrangert hos NMK (Norsk maritimt kompetansesenter) i Ålesund
 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
  Sølvi W. Normannsen
  Forskning
  Teknologi
  Nanoteknologi
  Aluminium
  Materialforskning
  TEM
  Aluminiumslegeringer
  SFI CASA
  doktorgrad
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21 PUBLISERT i SFI CASA´s årsberetning 2019
  Sølvi W. Normannsen
  nano
  simulering
  TEM
  SFI CASA
  doktorgrad
  Nanoskala
  aluminiumslegeringer
  aluminium
  materialer
  Transmission Electron Microscopy
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21 PUBLISERT i SFI CASA´s årsberetning 2019
 • Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
  Sølvi W. Normannsen
  nano
  simulering
  TEM
  Transmisjonsmikroskop
  Nanoskala
  aluminium
  aluminiumslegeringer
  forskning
  doktorgrad
  SFI CASA
  Emil Christiansen forsvarte doktorgrad ved SFI CASA og Institutt for fysikk 27. september 2019. Tittel på avhandling: «Nanoscale Characterization of deformed Aluminium Alloys». Postdoc 2019-21
 • 190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020. PUBLISERT i SFI CASA´s årsrapport 2019
  Sølvi W. Normannsen
  Termoplast
  Fiberforsterket
  polymer
  glassfiber
  Polymer
  Simulering
  datamodeller
  190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020. PUBLISERT i SFI CASA´s årsrapport 2019
 • 190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020.
  Sølvi W. Normannsen
  Termoplast
  Fiberforsterket polymer
  Simulering
  datamodeller
  glassfiber
  polymer
  forskning
  SFI CASA
  190328, NTNU TRONDHEIM: Petter Henrik Holmström forsvarte doktorgrad ved SFI CASA 28 Mars 2019. Tittel: «An experimental and numerical study of the mechanical behaviour of short glass-fibre reinforced thermoplastics». Postdoc 2019-2020.
 • 20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´ Årsrapport 2019.
  Sølvi W. Normannsen
  PhD
  SFI CASA
  Gold Sputtering
  Metaller
  Stål
  Forskning
  materialer
  SIMLab
  DIC
  SEM
  Gull
  mikromekanisk
  modellering
  materialteknologi
  20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´ Årsrapport 2019.
 • 20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´s Årsrapport 2019
  Sølvi W. Normannsen
  PhD
  SFI CASA
  Gold Sputtering
  Metaller
  Stål
  Forskning
  materialer
  SIMLab
  DIC
  SEM
  materialteknologi
  mikromekanikk
  modellering
  20191009, NTNU TRONDHEIM: Christian Oen Paulsen forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA og Institutt for materialteknologi 21 oktober 2019. Tittel: «Experimental characterization of two-phase steels». Utviklet en ny teknikk som gir mer presis mikromekanisk modellering av oppførselen til stål under belastning. PUBLISERT i SFI CASA´s Årsrapport 2019
 • 20190813, NTNU TRONDHEIM. Bjørn Håkon Frodal forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA 8 oktober 2019. Tittel: «micromechanical modelling of ductile fracture in aluminium alloys». Ansatt som post doc i Toppforsk-prosjektet FractAl, et parallellprosjekt til SFI CASA (2019-2021). PUBLISERT i SFI CASA´s årsmelding 2019 (shv)
  Sølvi W. Normannsen
  Post Doc
  SFI CASA
  Forsker
  Aluminium
  legeringer
  duktile brudd
  FractAL
  20190813, NTNU TRONDHEIM. Bjørn Håkon Frodal forsvarte doktorgraden sin ved SFI CASA 8 oktober 2019. Tittel: «micromechanical modelling of ductile fracture in aluminium alloys». Ansatt som post doc i Toppforsk-prosjektet FractAl, et parallellprosjekt til SFI CASA (2019-2021). PUBLISERT i SFI CASA´s årsmelding 2019 (shv)