• Profilbilde av Bjarne Foss, instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.
  Geir Mogen
  ledelse
  MH
  Mogen-2021
  Fakultetsledelsen-MH
  Profilbilde av Bjarne Foss, instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU. Fotograf er Geir Mogen, oktober 2021.