• Profilbilde av Marius Widerøe, direktør for NTNU helse, NTNU. Fotograf er Ann Iren Jamtøy, november 2021.
  Ann Iren Jamtøy
  ledelse
  MH
  NTNU helse
  TSO
  Fakultetsledelsen-MH
  Profilbilde av Marius Widerøe, direktør for NTNU helse, NTNU. Fotograf er Ann Iren Jamtøy, november 2021.
 • Profilbilde av Marius Widerøe, direktør for NTNU helse, NTNU. Fotograf er Ann Iren Jamtøy, november 2021.
  Ann Iren Jamtøy
  ledelse
  MH
  NTNU helse
  TSO
  Fakultetsledelsen-MH
  Profilbilde av Marius Widerøe, direktør for NTNU helse, NTNU. Fotograf er Ann Iren Jamtøy, november 2021.
 • Marius Widerøe, direktør
  Geir Mogen
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområdet
  NTNU Helse
  NTNU Health
  Marius Widerøe, direktør
 • Siri Granum Carson, direktør tematisk satsingsområde NTNU Havrom. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Thor Nielsen
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Oceans
  NTNU Havrom
  Siri Granum Carson, direktør tematisk satsingsområde NTNU Havrom. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Energy
  NTNU Energi
  Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Energi
  NTNU Energy
  Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Energi
  NTNU Energy
  Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Titt Melhuus
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Bærekraft
  NTNU Sustainability
  Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Titt Melhuus
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Bærekraft
  NTNU Sustainability
  Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Titt Melhuus
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Bærekraft
  NTNU Sustainability
  Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Titt Melhuus
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Bærekraft
  NTNU Sustainability
  Helge Brattebø, direktør tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Siri Granum Carson, direktør tematisk satsingsområde NTNU Havrom. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse. NTNU European Conference 2018 – 26 November, Renaissance Brussels Hotel, Brussels
  ID/ Sander de Wilde
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Oceans
  NTNU Havrom
  Siri Granum Carson, direktør tematisk satsingsområde NTNU Havrom. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse. NTNU European Conference 2018 – 26 November, Renaissance Brussels Hotel, Brussels
 • Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Åge Hojem
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Energi
  NTNU Energy
  Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
 • Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.
  Åge Hojem
  tso
  tematiske satsingsområder
  satsingsområder
  NTNU Energi
  NTNU Energy
  Johan E. Hustad, direktør tematisk satsingsområde NTNU Energi. NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse.