• Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
  Kenneth Nordahl-Pedersen
  viserektor
  gjøvik
  ledelse
  gjøvik-ledelse
  Viserektor NTNU Gjøvik fra august 2021
 • Instituttleder Nils Kalstad, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Øvingsarena for digital sikkerhet på Gjøvik, 2019.
  Jan Erik Kaarø
  ledelse
  gjøvik
  gjøvik-ledelse
  Instituttleder Nils Kalstad, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Øvingsarena for digital sikkerhet på Gjøvik, 2019.
 • Instituttleder Nils Kalstad, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
  Anders Gimmestad Gule
  ledelse
  gjøvik
  gjøvik-ledelse
  Instituttleder Nils Kalstad, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
 • Gunn Rognstad, leder for seksjon for utdanning ved NTNU i Gjøvik.
  Anders Gimmestad Gule
  ledelse
  gjøvik
  gjøvik-ledelse
  Gunn Rognstad, leder for seksjon for utdanning ved NTNU i Gjøvik.
 • Instituttleder Heidi Vifladt, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
  Marte Foss
  ledelse
  gjøvik
  gjøvik-ledelse
  Instituttleder Heidi Vifladt, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Instituttleder Torbjørn Skogsrød, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
  Maria Lillemoen
  ledelse
  gjøvik
  gjøvik-ledelse
  Instituttleder Torbjørn Skogsrød, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk