• Brohodekonferansen 28. oktober 2021, Frøya. Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører.
  Alexandra Neyts
  Brohodekonferansen
  Brohodekonferanse
  NTNU Brohode
  Brohodekonferansen 28. oktober 2021, Frøya. Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører.
 • Brohodekonferansen 28. oktober 2021, Frøya. Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører.
  Malin Sveinsdotter Landrø Lystad
  Brohodekonferansen
  Brohodekonferanse
  NTNU Brohode
  Brohodekonferansen 28. oktober 2021, Frøya. Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører.