• Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim. Samarbeid rundt teknisk tegning av systemløsning for varmepumper i boliger, i Varmetekniske laboratorier.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim. Samarbeid rundt teknisk tegning av systemløsning for varmepumper i boliger, i Varmetekniske laboratorier.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her under et forsøk med soldrevet kjøleanlegg som kan anvendes til for eksempel lagring av medisiner eller matvarer.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her under et forsøk med soldrevet kjøleanlegg som kan anvendes til for eksempel lagring av medisiner eller matvarer.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en rigg for testing av varmevekslere. Disse brukes i varmepumper beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, i for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en rigg for testing av varmevekslere. Disse brukes i varmepumper beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, i for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i diskusjon rundt en testrigg med varmepumpe for høye temperaturer i industrien.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i diskusjon rundt en testrigg med varmepumpe for høye temperaturer i industrien.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en varmepumperigg beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en varmepumperigg beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i samarbeid om forsøk der varmepumpeteknologi brukes i matvaresammenheng slik som ved avvanning, tørking og frysing av fisk eller frukt.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i samarbeid om forsøk der varmepumpeteknologi brukes i matvaresammenheng slik som ved avvanning, tørking og frysing av fisk eller frukt.
 • energi
 • Kai T. Dragland
  IHB
  Jan Emblemsvåg
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
 • Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU
  Stig A. Larssæther
  Arrangement
  Klima
  Forskningsformidling
  Forskningsformidling på Dokkhuset, 19. september 2023 Foredragsholdere: Pasi Aalto, Nils Dittrich, Georgios Triantafyllidis og Beatrice Stolz Konferansier: Randi Wenche Haugen Foto: Stig A. Larssæther /NTNU