Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Fra venstre: Senioringeniør Per Arne Aas fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Lars Hagen, daglig leder for Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC); Inger Johanne Haugen, leder for Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital;Janne Fossum Malmring, sjefsbioingeniør ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Sten Even Erlandsen, overingeniør ved NTNU Genomic Core Facility. Med professor Magnar Bjørås i spissen, har alle vært med i arbeidet om å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2 virus (koronatest). - Tid: April 2020 - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Senior engineer Per Arne Aas from the Department of Clinical and Molecular Medicineat NTNU, Lars Hagen, general manager of the Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC), Inger Johanne Haugen, Head of the Department of Medical Microbiology at St. Olav's Hospital, Anne Fossum Malmring, chief bioengineer at the Departmentof Medical Microbiology at St. Olav's Hospital, professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU, Sten Even Erlandsen, senior engineer at NTNU Genomic Core Facility. With professor Magnar Bjørås at the forefront, the group has beencentral to the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya, at St. Olavs hospital / NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen / NTNU
  Geir Mogen
  SARS-Cov-2 virus
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  Fra venstre: Senioringeniør Per Arne Aas fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Lars Hagen, daglig leder for Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC); Inger Johanne Haugen, leder for Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital;Janne Fossum Malmring, sjefsbioingeniør ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Sten Even Erlandsen, overingeniør ved NTNU Genomic Core Facility. Med professor Magnar Bjørås i spissen, har alle vært med i arbeidet om å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2 virus (koronatest). - Tid: April 2020 - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Senior engineer Per Arne Aas from the Department of Clinical and Molecular Medicineat NTNU, Lars Hagen, general manager of the Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC), Inger Johanne Haugen, Head of the Department of Medical Microbiology at St. Olav's Hospital, Anne Fossum Malmring, chief bioengineer at the Departmentof Medical Microbiology at St. Olav's Hospital, professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU, Sten Even Erlandsen, senior engineer at NTNU Genomic Core Facility. With professor Magnar Bjørås at the forefront, the group has beencentral to the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya, at St. Olavs hospital / NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen / NTNU
 • Fra venstre: Senioringeniør Per Arne Aas fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Lars Hagen, daglig leder for Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC); Janne Fossum Malmring, sjefsbioingeniør ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; Inger Johanne Haugen, leder for Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Sten Even Erlandsen, overingeniør ved NTNU Genomic Core Facility. Med professor Magnar Bjørås i spissen, har alle vært sentrale i arbeidet med å utvikle i en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Magnar Bjørås holder et "testkit". Et slikt kit er nok til 10.000 tester. - Tid: April 2020. - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Senior engineer Per Arne Aas from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU; Lars Hagen, general manager of the Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC; Janne Fossum Malmring, chief bioengineer at the Department of Medical Microbiology at St. Olav's hospital; Inger Johanne Haugen, Head of the Department of Medical Microbiology at St. Olav's Hospital; professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU; Sten Even Erlandsen, senior engineer at NTNU Genomic Core Facility. With professor Magnar Bjørås at the forefront, the group has been central to the development of anew test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Magnar Bjørås holds a "test kit". Such a kit is enough for 10,000 tests. - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-Cov-2
  Fra venstre: Senioringeniør Per Arne Aas fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Lars Hagen, daglig leder for Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC); Janne Fossum Malmring, sjefsbioingeniør ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; Inger Johanne Haugen, leder for Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital; professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU; Sten Even Erlandsen, overingeniør ved NTNU Genomic Core Facility. Med professor Magnar Bjørås i spissen, har alle vært sentrale i arbeidet med å utvikle i en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Magnar Bjørås holder et "testkit". Et slikt kit er nok til 10.000 tester. - Tid: April 2020. - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Senior engineer Per Arne Aas from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU; Lars Hagen, general manager of the Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC; Janne Fossum Malmring, chief bioengineer at the Department of Medical Microbiology at St. Olav's hospital; Inger Johanne Haugen, Head of the Department of Medical Microbiology at St. Olav's Hospital; professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU; Sten Even Erlandsen, senior engineer at NTNU Genomic Core Facility. With professor Magnar Bjørås at the forefront, the group has been central to the development of anew test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Magnar Bjørås holds a "test kit". Such a kit is enough for 10,000 tests. - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Postdoktor Vegar Ottesen fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU studerer en prøve med magnetiske nanopartikler som brukes i den nye testmetoden for SARS-CoV-2 virus (koronatest) utviklet ved NTNU og St. Olavs hospital. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Post doctoral researcher Vegar Ottesen from the Department of Chemical Engineering at NTNU, studies a sample of magnetic nanoparticles used in the new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test) developed at NTNU and St. Olav's University Hospital. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Postdoktor Vegar Ottesen fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU studerer en prøve med magnetiske nanopartikler som brukes i den nye testmetoden for SARS-CoV-2 virus (koronatest) utviklet ved NTNU og St. Olavs hospital. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Post doctoral researcher Vegar Ottesen from the Department of Chemical Engineering at NTNU, studies a sample of magnetic nanoparticles used in the new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test) developed at NTNU and St. Olav's University Hospital. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU har vært sentral i arbeidet med å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her studerer han en prøve med magnetiske nanopartikler som brukes i den nye testmetoden. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Post doctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU has been central in the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he studies a sample of magnetic nanoparticles used in the new test method. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs Univesity Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU har vært sentral i arbeidet med å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her studerer han en prøve med magnetiske nanopartikler som brukes i den nye testmetoden. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Post doctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU has been central in the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he studies a sample of magnetic nanoparticles used in the new test method. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • I forgrunnen, fra venstre: Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi, postdoktor Vegar Ottesen og postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De tre har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er de på laboratoriet på Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- In front, from the left: PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering, postdoctoral researchers Vegar Ottesen and Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU. They are part of team developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Here they are in the laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU, where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  I forgrunnen, fra venstre: Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi, postdoktor Vegar Ottesen og postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De tre har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er de på laboratoriet på Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- In front, from the left: PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering, postdoctoral researchers Vegar Ottesen and Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU. They are part of team developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Here they are in the laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU, where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er han på et laboratorium ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. Han studerer et mikroskopbilde av partiklene, tatt av Vegar Ottesen på NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering at NTNU has helped developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he is in a laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. He studies a microscope image of the particles, taken by Vegar Ottesen at NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er han på et laboratorium ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. Han studerer et mikroskopbilde av partiklene, tatt av Vegar Ottesen på NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering at NTNU has helped developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he is in a laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. He studies a microscope image of the particles, taken by Vegar Ottesen at NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Plastrør med magnetiske nanopartikler til bruk i koronatesten utviklet ved NTNU og St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim. Plastrøret holdes over en magnet. Brukt i en koronatest, vil de magnetiske partiklene trekke ut SARS-CoV-2-virusets arvemateriale (RNA) fra en prøve, slik at det er mulig å identifisere om personen prøven ble tatt fra er smittet med koronavirus eller ikke. Partiklene er produsert ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De magnetiske kulene i et slikt rør er nok til et par tusen koronatester. Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Plastic tube containing magnetic nanoparticles for use in coronatests developed at NTNU and St. Olav University Hospital in Trondheim. The plastic tube is held over a magnet. In a coronatest, the magnetic particles are used to extract the SARS-CoV-2 virus’ genetic material (RNA) from a sample, so that it is possible to identify whether the person from whom the sample was taken is infected with coronavirus or not. The particles are produced at the Department of Chemical Engineering at NTNU. The magnetic particles in such a tube are enough for a couple of thousand coronatests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim. - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Plastrør med magnetiske nanopartikler til bruk i koronatesten utviklet ved NTNU og St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim. Plastrøret holdes over en magnet. Brukt i en koronatest, vil de magnetiske partiklene trekke ut SARS-CoV-2-virusets arvemateriale (RNA) fra en prøve, slik at det er mulig å identifisere om personen prøven ble tatt fra er smittet med koronavirus eller ikke. Partiklene er produsert ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De magnetiske kulene i et slikt rør er nok til et par tusen koronatester. Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Plastic tube containing magnetic nanoparticles for use in coronatests developed at NTNU and St. Olav University Hospital in Trondheim. The plastic tube is held over a magnet. In a coronatest, the magnetic particles are used to extract the SARS-CoV-2 virus’ genetic material (RNA) from a sample, so that it is possible to identify whether the person from whom the sample was taken is infected with coronavirus or not. The particles are produced at the Department of Chemical Engineering at NTNU. The magnetic particles in such a tube are enough for a couple of thousand coronatests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim. - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Beholder med magnetiske nanopartikler til bruk i koronatesten utviklet ved NTNU og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Beholderen står inntil en magnet som trekker nanopartiklene i beholderen til seg. Brukt i en koronatest, vil de magnetiske partiklene trekke ut SARS-CoV-2-virusets arvemateriale (RNA) fra en prøve, slik at det er mulig å identifisere om personen prøven ble tatt fra er smittet med koronavirus eller ikke. Partiklene er produsert ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De magnetiske partiklene i en slik beholder er nok til noen tusen koronatester. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Container with magnetic nanoparticles for use in COVID-19 (corona) tests developed at NTNU and St. Olav University Hospital in Trondheim. The container stands next to a magnet, attracting the nanoparticles. In a COVID-19-test, the magnetic particles are used to extract the SARS-CoV-2 virus’ genetic material (RNA) from a sample so that it is possible to identify whether the person the sample was taken from is infected with coronavirus or not. The particles are produced at the Department of Chemical Engineering at NTNU. The magnetic particles in such a container are enough for a couple of thousand corona tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim Foto: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-Cov-2
  Beholder med magnetiske nanopartikler til bruk i koronatesten utviklet ved NTNU og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Beholderen står inntil en magnet som trekker nanopartiklene i beholderen til seg. Brukt i en koronatest, vil de magnetiske partiklene trekke ut SARS-CoV-2-virusets arvemateriale (RNA) fra en prøve, slik at det er mulig å identifisere om personen prøven ble tatt fra er smittet med koronavirus eller ikke. Partiklene er produsert ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De magnetiske partiklene i en slik beholder er nok til noen tusen koronatester. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Container with magnetic nanoparticles for use in COVID-19 (corona) tests developed at NTNU and St. Olav University Hospital in Trondheim. The container stands next to a magnet, attracting the nanoparticles. In a COVID-19-test, the magnetic particles are used to extract the SARS-CoV-2 virus’ genetic material (RNA) from a sample so that it is possible to identify whether the person the sample was taken from is infected with coronavirus or not. The particles are produced at the Department of Chemical Engineering at NTNU. The magnetic particles in such a container are enough for a couple of thousand corona tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim Foto: Geir Mogen/NTNU
 • I bakgrunnen (fra venstre): Professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU har vært sentrale i utviklingen av en ny testmetodefor SARS-CoV-2-virus (koronatest). Bildet er tatt på et laboratorium på Institutt for kjemisk prosessteknologi hvor det produseres magnetiske nanopartikler som er en viktig del av testen. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- In the background (from the left): Professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU and postdoctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU have been central to the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). The picture was taken in a laboratory at the Department of Chemical Engineering where magnetic nanoparticles are produced. The nanoparticles are an important part of the test. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  I bakgrunnen (fra venstre): Professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU har vært sentrale i utviklingen av en ny testmetodefor SARS-CoV-2-virus (koronatest). Bildet er tatt på et laboratorium på Institutt for kjemisk prosessteknologi hvor det produseres magnetiske nanopartikler som er en viktig del av testen. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- In the background (from the left): Professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU and postdoctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU have been central to the development of a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). The picture was taken in a laboratory at the Department of Chemical Engineering where magnetic nanoparticles are produced. The nanoparticles are an important part of the test. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU har stått i spissen for å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest) i tett samarbeid med kolleger på St. Olavs hospital og på Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Professor Bjørås holder et "testkit". Et slikt kit inneholder nok til 10.000 tester. - Tid: April 2020 - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU has been at the forefront of developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test) in close collaboration with colleagues at St. Olav's hospital and at the Department of Chemical Engineering at NTNU. Professor Bjørås holds a "test kit". Such a kit is enough for 10,000 tests. - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya. St. Olavs hospital / NTNU - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Professor Magnar Bjørås fra Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU har stått i spissen for å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest) i tett samarbeid med kolleger på St. Olavs hospital og på Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Professor Bjørås holder et "testkit". Et slikt kit inneholder nok til 10.000 tester. - Tid: April 2020 - Sted: Laboratoriesenteret, Øya. St.Olavs hospital / NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- Professor Magnar Bjørås from the Department of Clinical and Molecular Medicine at NTNU has been at the forefront of developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test) in close collaboration with colleagues at St. Olav's hospital and at the Department of Chemical Engineering at NTNU. Professor Bjørås holds a "test kit". Such a kit is enough for 10,000 tests. - Time: April 2020 - Place: Laboratoriesenteret, Øya. St. Olavs hospital / NTNU - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Fra venstre: Postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi, doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi og postdoktor Vegar Ottesen fra Institutt for kjemiskprosessteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er de på laboratoriet på Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU, hvor det produseres magnetiske nanopartiklertil bruk i testene. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Postdoctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering, PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering and postdoctoral researcher Vegar Ottesen from the Department of Chemical Engineering at NTNU are part of the team developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Here they are in the laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU, where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-CoV-2
  Fra venstre: Postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi, doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi og postdoktor Vegar Ottesen fra Institutt for kjemiskprosessteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er de på laboratoriet på Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU, hvor det produseres magnetiske nanopartiklertil bruk i testene. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- From the left: Postdoctoral researcher Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering, PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering and postdoctoral researcher Vegar Ottesen from the Department of Chemical Engineering at NTNU are part of the team developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Here they are in the laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU, where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er han på et laboratorium ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. Han studerer et mikroskopbilde av partiklene, tatt av Vegar Ottesen på NTNU Nanolab. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering at NTNU has helped developing a new test a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he is in a laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. He studies a microscope image of the particles, taken by Vegar Ottesen at NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  covid-19-test
  COVID-19 test
  St Olavs hospital
  St Olavs University Hospital
  NTNU
  SARS-Cov-2
  Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi på NTNU har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er han på et laboratorium ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. Han studerer et mikroskopbilde av partiklene, tatt av Vegar Ottesen på NTNU Nanolab. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering at NTNU has helped developing a new test a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). In this photo he is in a laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. He studies a microscope image of the particles, taken by Vegar Ottesen at NTNU Nanolab. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU
 • Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
  Sissel Basso
  velferdsteknologi
  teknologi
  helse
  alv
  pepper
  robot
  ålesund
  iha
  iir
  Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
 • Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
  Sissel Basso
  velferdsteknologi
  teknologi
  helse
  alv
  pepper
  robot
  ålesund
  iha
  iir
  Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
 • Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
  Sissel Basso
  velferdsteknologi
  teknologi
  helse
  alv
  pepper
  robot
  ålesund
  iha
  iir
  Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
 • Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
  Sissel Basso
  velferdsteknologi
  teknologi
  helse
  alv
  pepper
  robot
  ålesund
  iha
  iir
  Roboten Pepper avbildet i leiligheten til "Arena for læring om velferdsteknologi" (ALV). Leiligheten ligger i hovedbygget hos NTNU i Ålesund. Her testes bl.a. bruk av sosial robot og annen type teknologi innen helse
 • Pepper avbildet i ALV-leiligheten ved NTNU i Ålesund. I denne leiligheten testes teknologi innen helsefaget.
  Sissel Basso
  pepper
  helse
  illustrasjon
  teknologi
  ålesund
  Pepper avbildet i ALV-leiligheten ved NTNU i Ålesund. I denne leiligheten testes teknologi innen helsefaget.
 • Bildet er tatt ved Institutt for psykologi, der det forskes på hjerneutvikling hos spedbarn.
  Elin Iversen
  dragvoll
  trondheim
  hjerneforskning
  babyhjerne
  ips
  institutt for psykologi
  psykologi
  nulab
  su
  su-fakultetet
  eeg
  2018
  hjerneutvikling
  Bildet er tatt ved Institutt for psykologi, der det forskes på hjerneutvikling hos spedbarn.
 • Bildet er tatt ved Institutt for psykologi, der det forskes på hjerneutvikling hos spedbarn.
  Elin Iversen
  dragvoll
  trondheim
  hjerneforskning
  babyhjerne
  ips
  institutt for psykologi
  psykologi
  nulab
  su
  su-fakultetet
  eeg
  2018
  hjerneutvikling
  Bildet er tatt ved Institutt for psykologi, der det forskes på hjerneutvikling hos spedbarn.
 • test
  test
  test