• Kunstig sol 2013
  Geir Mogen
  solenergi
  studenter
  iv
  ept
  ept_rekruttering
  Kunstig sol 2013
 • En Pelton-turbin i liten skala testes i et kammer, og filmes med høyhastighetskamera for å studere vannets gang over skovlene i detalj. Fra Vannkraftlaboratoriet. Bildet er del av en studentrekrutteringskampanje for studieprogrammet Energi og miljø 2016-2019.
  Geir Mogen
  vannturbin
  vannkraft
  fornybar energi
  iv
  ept
  ept_rekruttering
  En Pelton-turbin i liten skala testes i et kammer, og filmes med høyhastighetskamera for å studere vannets gang over skovlene i detalj. Fra Vannkraftlaboratoriet. Bildet er del av en studentrekrutteringskampanje for studieprogrammet Energi og miljø 2016-2019.
 • Institutt for produktutvikling og materialer DNV GL Fuel Fighter bil
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  sivilingeniør
  Fuel Fighter
  DNV
  GL
  DNV DL
  Institutt for produktutvikling og materialer DNV GL Fuel Fighter bil
 • Institutt for produktutvikling og materialer Trefigur laget i prototypelaboratoriet på IPM
  iv
  ingeniør
  sivilingeniør
  prototypelaboratoriet
  ipm
  figur
  disnosaur
  trefirgur
  Institutt for produktutvikling og materialer Trefigur laget i prototypelaboratoriet på IPM
 • Institutt for produktutvikling og materialer Nanolabb
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  sivilingeniør
  nanolabb
  nanoteknologi
  Institutt for produktutvikling og materialer Nanolabb
 • Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknolgi
  studier
  fornybar energi
  energi
  fornybar
  Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
 • Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknolgi
  studier
  fornybar energi
  energi
  fornybar
  Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
 • Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknolgi
  studier
  fornybar energi
  energi
  fornybar
  Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
 • Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknolgi
  studier
  fornybar energi
  energi
  fornybar
  elektrolyse
  hydrogen
  Studenter fra Fornybar energi 3-årig bachelorutdanning/ingeniør NTNU i Trondheim
 • Studenter fra produktutvikling og produksjon, 5-årig masterstudium NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  sivilingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  studier
  produktutvikling og produksjon
  Studenter fra produktutvikling og produksjon, 5-årig masterstudium NTNU i Trondheim
 • Studenter fra produktutvikling og produksjon, 5-årig masterstudium NTNU i Trondheim
  Geir Mogen
  iv
  sivilingeniør
  studenter
  student
  trondheim
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  studier
  produktutvikling og produksjon
  Studenter fra produktutvikling og produksjon, 5-årig masterstudium NTNU i Trondheim
 • Studenter fra Fornybar energi NTNU Ålesund
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  studenter
  student
  ålesund
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknologi
  studier
  fornybar energi
  energi
  fornybar
  Studenter fra Fornybar energi NTNU Ålesund
 • Studenter fra Operativ maritim ledelse, Ledelse av krevende maritime operasjoner NTNU Ålesund
  Geir Mogen
  iv
  ingeniør
  maritime
  studenter
  student
  ålesund
  ingeniørvitenskap
  fakultet for ingeniørvitenskap
  teknologi
  studier
  ålesund
  master
  operativ maritim ledelse
  maritime operasjoner
  ledelse
  Studenter fra Operativ maritim ledelse, Ledelse av krevende maritime operasjoner NTNU Ålesund
 • Solreflektor: Laser brukes for å måle hvor godt en reflektor fokuserer solstrålene i fokuspunktet. Bilde fra 2013 tatt av student i Varmetekniske laboratorier, tilknyttet solforskning i regi av Ole Jørgen Nydal ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Bildekreditering: Geir Mogen/NTNU *** If used, please credit Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  ept
  student
  solenergi
  ept_rekruttering
  Solreflektor: Laser brukes for å måle hvor godt en reflektor fokuserer solstrålene i fokuspunktet. Bilde fra 2013 tatt av student i Varmetekniske laboratorier, tilknyttet solforskning i regi av Ole Jørgen Nydal ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk. Bildekreditering: Geir Mogen/NTNU *** If used, please credit Geir Mogen/NTNU
 • Studenter ute på Campus.
  Geir Mogen
  student
  studenter
  campus
  studentrekruttering
  personer
  logo
  Studenter ute på Campus.
 • Studenter med modell av en flyvinge som brukes til tester i NTNUs vindtunnel i Strømningstekniske laboratorier. Tilhører bildeserie tatt 12. mai 2022 i forbindelse med rekrutteringsmateriell til bachelorstudiet Fornybar energi. Foto: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  ept
  fornybar energi
  vindtunnel
  ept_rekruttering
  Studenter med modell av en flyvinge som brukes til tester i NTNUs vindtunnel i Strømningstekniske laboratorier. Tilhører bildeserie tatt 12. mai 2022 i forbindelse med rekrutteringsmateriell til bachelorstudiet Fornybar energi. Foto: Geir Mogen/NTNU
 • Studenter ved solcellepanel montert på taket på Varmetekniske laboratorier, som brukes til eksperimenter. Tilhører bildeserie tatt 12. mai 2022 i forbindelse med rekrutteringsmateriell til bachelorstudiet Fornybar energi. Foto: Geir Mogen/NTNU
  Geir Mogen
  ept
  fornybar energi
  ept_rekruttering
  Studenter ved solcellepanel montert på taket på Varmetekniske laboratorier, som brukes til eksperimenter. Tilhører bildeserie tatt 12. mai 2022 i forbindelse med rekrutteringsmateriell til bachelorstudiet Fornybar energi. Foto: Geir Mogen/NTNU