• Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Gei Mogen
  sivilingeniør
  Ingeniør
  Byggingeniør
  veg
  transport
  geomatikk
  Laboratorium
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
  Geir Mogen
  Byggingeniør
  sivilingeniør
  Ingeniør
  Transport
  geomatikk
  Sivilingeniør
  veg
  Studenter på master i bygg- og miljøteknikk jobber i laboratoriet.
 • Mentorer og studenter som deltar i mentorordningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap. God stemning rundt kafébordet i Elektrobygget på Gløshaugen i Trondheim.
  Geir Mogen
  Mentor
  Studiemiljø
  studenter
  frafallsforebygging
  Trivsel
  Oppfølging
  Sosial støtte
  Mentorer og studenter som deltar i mentorordningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap. God stemning rundt kafébordet i Elektrobygget på Gløshaugen i Trondheim.
 • Mentorer og studenter som deltar i mentorordningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap. God stemning på baksiden av hovedbygget på Gløshaugen i Trondheim.
  Geir Mogen
  Mentor
  Studiemiljø
  studenter
  frafallsforebygging
  Trivsel
  Oppfølging
  Sosial støtte
  Mentorer og studenter som deltar i mentorordningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap. God stemning på baksiden av hovedbygget på Gløshaugen i Trondheim.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her under et forsøk med soldrevet kjøleanlegg som kan anvendes til for eksempel lagring av medisiner eller matvarer.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her under et forsøk med soldrevet kjøleanlegg som kan anvendes til for eksempel lagring av medisiner eller matvarer.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en rigg for testing av varmevekslere. Disse brukes i varmepumper beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, i for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her ved en rigg for testing av varmevekslere. Disse brukes i varmepumper beregnet for kjølende prosesser i næringslivet og industrien, i for eksempel kjøle- og frysedisker i matbutikker.
 • Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i samarbeid om forsøk der varmepumpeteknologi brukes i matvaresammenheng slik som ved avvanning, tørking og frysing av fisk eller frukt.
  Geir Mogen
  student
  master
  ingeniør
  energieffektivisering
  studier
  bærekraft
  teknologi
  internasjonal master
  ept_highlights
  Studenter på 2-årig master i Sustainable Energy, ved NTNU i Trondheim, i Varmetekniske laboratorier. Her i samarbeid om forsøk der varmepumpeteknologi brukes i matvaresammenheng slik som ved avvanning, tørking og frysing av fisk eller frukt.
 • Studio for innspilling av podkast med mikser og fire mikrofoner i Realfagbygget.
  Aleksander Båtnes
  Studio for innspilling av podkast med mikser og fire mikrofoner i Realfagbygget.
 • Forskere oppgraderer alginater fra tang og tare for å øke både bruks- og eksportverdien. Lab ved NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Forskningen på bildene er del av et samarbeidsprosjekt med SINTEF. (Foto: Aleksander Båntes/NTNU)
  Aleksander Båtnes
  tang
  tare
  alginat
  alginater
  nv
  Forskere oppgraderer alginater fra tang og tare for å øke både bruks- og eksportverdien. Lab ved NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Forskningen på bildene er del av et samarbeidsprosjekt med SINTEF. (Foto: Aleksander Båntes/NTNU)
 • Forskere oppgraderer alginater fra tang og tare for å øke både bruks- og eksportverdien. Lab ved NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Forskningen på bildene er del av et samarbeidsprosjekt med SINTEF. (Foto: Aleksander Båntes/NTNU)
  Aleksander Båtnes
  tang
  tare
  alginat
  alginater
  nv
  Forskere oppgraderer alginater fra tang og tare for å øke både bruks- og eksportverdien. Lab ved NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Forskningen på bildene er del av et samarbeidsprosjekt med SINTEF. (Foto: Aleksander Båntes/NTNU)
 • Over 1000 ungdommer fra videregående skoler og folkehøgskoler fra hele Trøndelag deltok på fredagens Researchers' Night. Ungdommens forskernatt er et av NTNUs viktigste formidlingsarrangementer og del av Forskningsdagene – hele Norges forskningsfestival.
  Aleksander Båtnes
  nv
  realfagbygget
  RN
  Over 1000 ungdommer fra videregående skoler og folkehøgskoler fra hele Trøndelag deltok på fredagens Researchers' Night. Ungdommens forskernatt er et av NTNUs viktigste formidlingsarrangementer og del av Forskningsdagene – hele Norges forskningsfestival.
 • Geir Mogen
  Kavli
  Lab
 • Freidrun Reinhold
  Kavli
  Lab
  Körber Prize
 • Geir Mogen
  Portrait
  Lab
  Kavli
  Portrait
 • Geir Mogen
  Kavli
  Lab
 • Julie Gloppe Solem
  Kavli
  Rat
  Lab
 • Julie Gloppe Solem
  Kavli
  Lab
  Rat